96-500 Sochaczew, ul. Reymonta 25

Kategorie

Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, zaś do egzaminu państwowego można podejść na miesiąc przed osiągnięciem, wskazanego w ustawie, wieku.

Prawo jazdy

kat AM

uprawnia do kierowania:

 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim;

Wymagany wiek – 14 lat.
Pojazd jakim dysponujemy – Romet

Kurs zawiera
10 godzin jazd
30 godzin teorii (w tym spotkanie z ratownikiem)

Prawo jazdy

kat A1

uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy; nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

Wymagany wiek – 16 lat
Pojazd jakim dysponujemy – Yamaha YBR

Kurs zawiera
20 godzin jazd
30 godzin teorii (w tym spotkanie z ratownikiem)

Prawo jazdy

kat A2

uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagany wiek – 18 lat.
Pojazd jakim dysponujemy – Suzuki Gladius

Kurs zawiera
20 godzin jazd
30 godzin teorii (w tym spotkanie z ratownikiem) lub, jeżeli osoba podwyższa kategorię jest to 10 godzin i brak teorii. 

Prawo jazdy

kat A

uprawnia do kierowania:

 • motocyklem powyżej 650cm3 pojemności;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagany wiek – 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
lub – 24 lata
Pojazd jakim dysponujemy – Suzuki Gladius lub Yamaha MT07

Kurs zawiera
20 godzin jazd
30 godzin teorii (w tym spotkanie z ratownikiem) jeżeli osoba podwyższa kategorię jest to 10 godzin i brak teorii.

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2 i A jest:
 1. Zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego:
  kasku, obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski, rękawic zakrywających całe dłonie, zestawu słuchawkowego.
 2. Okazanie ważnego w dniu egzaminu, jednego z dokumentów potwierdzających tożsamość:
  dowodu osobistego, paszportu bądź karty pobytu.

Osoba zgłaszająca się na egzamin, która nie będzie posiadać odpowiedniego stroju ochronnego lub ważnego dokumentu tożsamości - nie zostanie dopuszczona do egzaminu!!!

Prawo jazdy

kat B

uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa ww., oraz przyczepy lekkiej.

Wymagany wiek – 18 lat
Pojazdy jakim dysponujemy – Toyota yaris z kamerą cofania

Kurs zawiera
30 godzin jazd
30 godzin teorii (w tym spotkanie z ratownikiem)

Prawo jazdy

kat B+E

uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Kurs prawa jazdy kategorii B+E pozwala kierować zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami (czyli kategoria B+E prawa jazdy daje również takie same uprawnienia, jak prawo jazdy kategorii T).

Wymagany wiek – 18 lat oraz posiadanie kat. B
Pojazd jakim dysponujemy – Hyundai Santa Fe z automatyczną skrzynią biegów

Kurs zawiera
15 godzin jazd bez teorii.

Prawo jazdy

kat C

uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. C jest:

 • ukończenie wymaganego wieku (ukończone 18 lat- POD WARUNKIEM UZYSKANIA  KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB  21 LAT – NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY POSIADAMY KWALIFIKACJĘ)
 • uzyskanie orzeczenia psychologicznego (MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA U NAS W BIURZE)
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • wyrobienie profilu kierowcy (w Wydziale Komunikacji – trzeba się udać z orzeczeniem lekarskim, orzeczeniem psychologicznym, wnioskiem,  zdjęciem – na wprost)

Pojazdy jakimi dysponujemy:
– Man 12.240
– Man 12.210
–Man 12.250 skrzynia automatyczna i kamera cofania ( udostępniamy na egzamin )

 

 

Kurs zawiera
20 godzin teorii
30 godzin jazd.

Prawo jazdy

kat C+E

uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami)
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. C+E jest:

 • ukończenie wymaganego wieku (ukończone 18 lat- POD WARUNKIEM UZYSKANIA KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB 21 LAT- NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY POSIADAMY KWALIFIKACJĘ)
 • Prawo jazdy kategorii C
 • uzyskanie orzeczenia psychologicznego (MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA U NAS W BIURZE)
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • wyrobienie profilu kierowcy (w Wydziale Komunikacji- trzeba się udać z orzeczeniem lekarskim, orzeczeniem psychologicznym, wnioskiem,  zdjęciem – na wprost)

Pojazdy jakimi dysponujemy:
– Man 12.240 z przyczepą,
– Man 12.210 z przyczepą,
– Man TGX 18.440 z naczepą

Kurs zawiera
25 godzin jazd bez teorii.

Prawo jazdy

kat C i C+E łączony

uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami)
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. C+E jest:

 • ukończenie wymaganego wieku (ukończone 18 lat- POD WARUNKIEM UZYSKANIA KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB 21 LAT- NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY POSIADAMY KWALIFIKACJĘ)
 • Prawo jazdy kategorii C
 • uzyskanie orzeczenia psychologicznego (MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA U NAS W BIURZE)
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • wyrobienie profilu kierowcy (w Wydziale Komunikacji- trzeba się udać z orzeczeniem lekarskim, orzeczeniem psychologicznym, wnioskiem,  zdjęciem – na wprost)

Pojazdy jakimi dysponujemy:
– Man 12.240 z przyczepą,
– Man 12.210 z przyczepą,
– Man TGX 18.440 z naczepą

Kurs zawiera
20 godzin teorii
20 godzin jazdy ciężarówką
25 godzin jazdy ciężarówką z przyczepą.

Prawo jazdy

kat D

uprawnia do kierowania:

 •  autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu ww. oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. D jest:

 • ukończenie wymaganego wieku (ukończone 21 lat- POD WARUNKIEM UZYSKANIA KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB 24 LATA- NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY POSIADAMY KWALIFIKACJĘ)
 • prawo jazdy kategorii B

Pojazd jakim dysponujemy – Scania Higer ze skrzynią automatyczną oraz kamerą cofania.

Kurs zawiera
20 godzin teorii,
40 godzin jazd przy kat. C
60 godzin jazdy przy kat. B.